Loading .... [chempa.prj, /produkt/reach.dat -> /produkt/html/data/reach.php] .... ok
 • Search technology on the webpage
 • Lagstiftning om kemiska ämnen och kemiska produkter
 • - Sammanfattning av viktiga lagar och föreskrifter som styr användningen av kemiska produkter på arbetsplatser
 • -
 • - REACH- och CLP-förordningen
 • -
 • - Klassificering av kemiska ämnen och kemiska produkter
 • - Klassificeringsregistret
 • -
 • - ECHA:s kandidatlista och bilaga XIV
 • -
 • - Svensk Författningssamling om kemiska ämnen
 • -
 • - Lagar och regler att beakta vid hantering av kemiska ämnen och kemiska produkter
 • -
 • - Ämnen på listor med information om förbud, begränsningar eller information om speciell lagstiftning att ta hänsyn till