Loading .... [chempa.prj, /produkt/info/html/chemw.htm -> /produkt/html/data/chemw.php] .... ok
 • Search technology on the webpage
 • Träkemi

 • - Introduktion

 • - Träets uppbyggnad

 • - Cellstruktur

 • - Årsringar

 • - Trädets tillväxt och virkeskvalitet

 • - Fuktmängden i trä kan beskrivas på flera sätt

 • - Vedens kemiska sammansättning

 • - Reaktionsved

 • [chemfile(), nC=0 nr=t-wood, f1=/produkt/info/html/t-wood.htm]
 • - Träets struktur på makronivå

 • [chemfile(), nC=0 nr=c-wood, f1=/produkt/info/html/c-wood.htm]
 • - Träets struktur på mikronivå