Loading .... [chempa.prj, /produkt/chem-in.dat -> /produkt/html/data/chem-in.php] .... ok

 • Search technology on the webpage
 • [chemfile(), nC=0 nr=chem-in, f1=/produkt/info/html/chem-in.htm]
  Vatten är en kemisk förening

 • - Vatten

 • Kontextbaserad information om vatten 1)

  1) Kontextbaserad innebär att kemin är satt i verkliga och tillämpbara sammanhang, sk kontexter, med målet att lättare lära sig kemins begrepp och förklaringsmodeller.

 • - Vatten

 • - Vatten som används i städer (urbant vatten)

 • - Vattnets kretslopp

 • [chemfile(), nC=0 nr=criter, f1=/produkt/info/html/criter.htm]