Loading .... [chempa.prj, /produkt/chem-in.dat -> /produkt/html/data/chem-in.php] .... ok
 • Search technology on the webpage
 • Inköp av kemiska produkter
  [chemfile(), nC=0 nr=chem-in, f1=/produkt/info/html/chem-in.htm]
 • Att beakta vid inköp av kemiska produkter

 • [chemfile(), nC=0 nr=criter, f1=/produkt/info/html/criter.htm]
  Utvärdering av kemiska produkter

 • Kriterier, upphandlingsmyndigheten 1)

 • Kriterier för att uppfylla svanenlicens 2)

 • Listor med ämnen som måste bevakas

 • Säkerhetsdatablad

 • Kemiska risker

 • 1) Upphandlingsmyndigheten är en myndighet som ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling.

  2) Svanen är en officiell och gemensam miljömärkning för Norden, i Sverige är det den Svenska Miljömärkningsnämnden som svarar för det svenska ställningstagandet i kriteriefrågor, det är sedan den Nordiska Miljömärkningsnämnden som beslutar vilka kriterier som ska gälla i hela Norden.