kemiska ämnen | kemiska produkter | hälsorisker | miljörisker | stålindustrin

Kemiska ämnen i stålindustrin
- hälsorisker - miljörisker - teknisk utbildning - kemiutbildning -

 • - Search technology on the webpage
 • - Contact us
 • Kemiska ämnesområden
  || (draw mousepointer on the button for details on what the title contains)
  \/
  Referens

  Hälsorisker med kemiska ämnen vid ståltillverkning och teknisk beskrivning av produktionsanläggningar
  (kokstillverkning, råjärnstillverkning, råstålstillverkning, skänkmetallurgi, stränggjutning)

  Dokument med information om hälsorisker med
  - processgaser, koksgas, masugnsgas, LD-gas och koloxid
  - biprodukter från kokstillverkning, råbensen, stenkolstjära och svavel
  - tapphåls- och injekteringsmassor som används vid råjärnstillverkning
  - Luftkyld massugnsslagg, hyttsten
  - gjutpulver och täckmedel som används vid stränggjutning
  - tegel och keramiska massor
  - damm, koksgaskondensat, cyanider, dioxiner, legionella, syntetiskt oorganiska fibrer, vitontätningar
  Kemiska ämnen i stålindustrin .... _____________________
  Teknisk beskrivning av processer vid tillverkning av koks från kol, råjärnstillverkning, ståltillverkning, skänkmetallurgi och stränggjutning.

  Rubriken innehåller också information om vilka processgaser som bildas vid ståltillverkning.
  Arbetsplatser - Produktion .... ________________________
  Rubriken innehåller information om arbetsmiljö på arbetsplatser vid ståltillverkning.
  Arbetsplatser - Arbetsmiljö .... _______________________
  Litteratur
  Hälsorisker med kemiska produkter

  - Täckmedel som används vid stränggjutning
  - Gjutpulver som används vid stränggjutning
  - Tegel
  - Gjutmassor
  - Tapphålsmassor och injekteringsmassor
  - Syntetiskt oorganiska fibrer
  - Limmer
  - Hydrauloljor
  - Smörjoljor och smörjfetter
  - Skärvätskor
  - Målarfärger
  - Härdplaster
  - Industriella rengöringsmedel
  Kemiska produkter .... _________________________________
  Litteratur
  Rubriken innehåller information om

  - Miljövetenskap
  - Ekotoxikologi
  - Växthusgaser
  - Försurning, övergödning
  - Ozon
  - Miljögifter
  - Sveriges vattenmyndigheter
  - Fluorerade ämnen
  - Kvicksilver
  - Dioxiner och PCB
  - Atmosfären, världsdelar, kontinenter, världshav och svenska havsområden
  Miljö - industri ____________________________________________
  Litteratur
  Rubriken innehåller information om

  - Atmosfären
  - Världsdelar
  - Kontinenter
  - Världshaven
  - Svenka havsområden
  Miljö - natur _______________________________________________
  Litteratur
  !----------
  I den här rubriken finns utbildningsmaterial från SSAB Luleå om processerna för tillverkning av stålämnen (slabs).

  - Översiktlig beskrivning av processerna

  - Koksverk

  - Råjärn

  - Stålverk

  - Skänkmetallurgi

  - Stränggjutning
  [file_r(), f1=/produkt/info/html/educ_l.htm]
 • - Teknisk utbildning om stålproduktion och kemiutbildning