kemiska ämnen | kemiska produkter | hälsorisker | miljörisker | stålindustrin

Kemiska ämnen och produkter
- hälsorisker - miljörisker - teknisk utbildning - kemiutbildning -

 • - Search technology on the webpage
 • - Contact us
 • Kemiska ämnesområden
  || (draw mousepointer on the button for details on what the title contains)
  \/
  Referens

  Hälsorisker med kemiska ämnen vid ståltillverkning och teknisk beskrivning av produktionsanläggningar
  (kokstillverkning, råjärnstillverkning, råstålstillverkning, skänkmetallurgi, stränggjutning)

  Dokument med information om hälsorisker med
  - processgaser, koksgas, masugnsgas, LD-gas och koloxid
  - biprodukter från kokstillverkning, råbensen, stenkolstjära och svavel
  - tapphåls- och injekteringsmassor som används vid råjärnstillverkning
  - Luftkyld massugnsslagg, hyttsten
  - gjutpulver och täckmedel som används vid stränggjutning
  - tegel och keramiska massor
  - damm, koksgaskondensat, cyanider, dioxiner, legionella, syntetiskt oorganiska fibrer, vitontätningar
  Kemiska ämnen och produkter
  Teknisk beskrivning av processer vid tillverkning av koks från kol, råjärnstillverkning, ståltillverkning, skänkmetallurgi och stränggjutning.

  Rubriken innehåller också information om vilka processgaser som bildas vid ståltillverkning.
  Arbetsplatser - SSAB
  Teknisk beskrivning av processer vid tillverkning av koks från kol, råjärnstillverkning, ståltillverkning, skänkmetallurgi och stränggjutning.

  Rubriken innehåller också information om vilka processgaser som bildas vid ståltillverkning.
  Arbetsmiljö - stålproduktion ________________________________
  Litteratur
  Rubriken innehåller information om arbetsmiljö på arbetsplatser vid ståltillverkning.
  Arbetsmiljö - SSAB
  Litteratur
  Hälsorisker med kemiska produkter

  - Täckmedel som används vid stränggjutning
  - Gjutpulver som används vid stränggjutning
  - Tegel
  - Gjutmassor
  - Tapphålsmassor och injekteringsmassor
  - Syntetiskt oorganiska fibrer
  - Limmer
  - Hydrauloljor
  - Smörjoljor och smörjfetter
  - Skärvätskor
  - Målarfärger
  - Härdplaster
  - Industriella rengöringsmedel
  Keramiska produkter
  Litteratur
  Rubriken innehåller information om

  - Miljövetenskap
  - Ekotoxikologi
  - Växthusgaser
  - Försurning, övergödning
  - Ozon
  - Miljögifter
  - Sveriges vattenmyndigheter
  - Fluorerade ämnen
  - Kvicksilver
  - Dioxiner och PCB
  - Atmosfären, världsdelar, kontinenter, världshav och svenska havsområden
  Miljö - industri ____________________________________________
  Litteratur
  Rubriken innehåller information om

  - Atmosfären
  - Världsdelar
  - Kontinenter
  - Världshaven
  - Svenka havsområden
  Miljö - natur _______________________________________________
  Litteratur
  I den här rubriken finns information om

  - Restprodukter
  - Slagger
  - Hantering av farligt avfall från industrin
  - Hantering av farligt hushållsavfall
  - Vägledning om klassificering av farligt avfall 1)

  1) Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning om arbetsgången vid klassificering av farligt avfall.

  Klassificering av avfall är avgörande för hur ett antal miljöbestämmelser ska tillämpas.

  Vägledningen är avsedd för verksamheter som har en skyldighet att klassificera avfall med avfallskoder enligt avfallsförordningen (2011:927).

  I den här rubriken finns en länk till vägledningen.
  Industriavfall, hushållsavfall ______________________________
  Litteratur
  !----------
  I den här rubriken finns utbildningsmaterial från SSAB Luleå om processerna för tillverkning av stålämnen (slabs).

  - Översiktlig beskrivning av processerna

  - Koksverk

  - Råjärn

  - Stålverk

  - Skänkmetallurgi

  - Stränggjutning
  [file_r(), f1=/produkt/info/html/educ_l.htm]
 • - Teknisk utbildning om stålproduktion och kemiutbildning